Generalforsamling 2024 i Odense Håndbryggerlaug

Hermed indkaldes til Generalforsamling 2024 i Odense Håndbryggerlaug.

Det foregår torsdag d. 8/2-2024, kl. 19:00, hos

Morten og Vivi
Bredbjergvej 37
5230 Odense M

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Husk at dit kontingent skal være betalt senest 7 dage inden
generalforsamlingen for at du har stemmeret til generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 6, skal sendes til info@ohbl.dk
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Pkt. 7
Morten Bressendorff Schmidt genopstiller

Ingen er på valg under punkt 8, men:
Thomas Kent Madsen genopstiller ikke.
Preben Østerlid giver gerne pladsen fri.

Brian Nykjær og Karsten Hviid holder deres pladser i bestyrelsen.

Mvh
Morten B. Schmidt
Formand, OHBL