Generalforsamling 2023 i Odense Håndbryggerlaug

Hermed indkaldes til Generalforsamling 2023 i Odense Håndbryggerlaug.

Det foregår torsdag d. 9/2-2023, kl. 19:00, hos

Morten og Vivi
Bredbjergvej 37
5230 Odense M

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Husk at dit kontingent skal være betalt senest 7 dage inden generalforsamlingen for at du har stemmeret til generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 6, skal sendes til info@ohbl.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle er på valg under punkt 8, og:
Brian Nykjær, Thomas Kent Madsen og Morten Bressendorff Schmidt genopstiller
Preben Østerlid giver gerne faklen videre, men fortsætter også gerne
Jannik Nielsen genopstiller ikke

Mvh
Morten B. Schmidt
Formand, OHBL