Generalforsamling 2021 i Odense Håndbryggerlaug

Hermed indkaldes til Generalforsamling 2021 i Odense Håndbryggerlaug.

Vi har i bestyrelsen besluttet at flytte næste laugmøde + generalforsamling til onsdag, da vi ikke vil komme i vejen for en hel Kristi Himmelfartsdag

Det foregår onsdag d. 12/5-2021, kl. 19:00, hos

Morten og Vivi
Bredbjergvej 37
5230 Odense M

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Husk at dit kontingent skal være betalt senest 7 dage inden generalforsamlingen for at du har stemmeret til generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 6, skal sendes til info@ohbl.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

På valg under punkt 8 er dermed:
Preben Østerlid: Genopstiller, men giver gerne faklen videre
Jens Christian Gam-Hadberg: Genopstiller ikke

Resten af den siddende bestyrelse ønsker at forsætte deres virke i bestyrelsen.

Mvh
Morten B. Schmidt
Formand, OHBL