Generalforsamling 2020 i Odense Håndbryggerlaug

Hermed indkaldes til Generalforsamling 2020 i Odense Håndbryggerlaug.

Det foregår torsdag d. 13/2-2020, kl. 19:00 hos

Morten og Vivi
Bredbjergvej 37
5230 Odense M

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Husk at dit kontingent skal være betalt senest 7 dage inden generalforsamlingen for at du har stemmeret til generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 6, skal sendes til info@ohbl.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

På valg under punkt 8 er dermed:
Christina Møller Poulsen (som ikke genopstiller)
Jens Chr. Gam-Hadberg (som genopstiller)
Preben Østerlid (som opstiller med forbehold)

Resten af den siddende bestyrelse ønsker at forsætte deres virke i bestyrelsen. Dog har Preben Østerlid det forbehold at han er villig til at træde tilbage, hvis en anden ønsker at være med.

Mvh
Morten B. Schmidt
Formand, OHBL