Generalforsamling 2017 i Odense Håndbryggerlaug

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Odense Håndbryggerlaug.

Det foregår torsdag d. 9/3-2017, kl. 19:00 hos

Morten og Vivi
Bredbjergvej 37
5230 Odense M

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Husk at kontingent skal være betalt senest 7 dage inden generalforsamlingen for at have stemmeret.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 6, skal sendes til info {snabela} ohbl.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

På valg under punkt 8 er:
Søren Fynbo
Christian Scheffel

Det er kommet bestyrelsen for øre at Christian Scheffel ikke kun er på valg, men også har valgt ikke at opstille igen.
Derfor har vi for første gang færre opstillede medlemmer end der skal være i betyrelsen, så overvej om ikke det var noget for lige netop DIG at stille op.

Vel mødt!

Mvh
Morten