Generalforsamling i Odense Håndbryggerlaug

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Odense Håndbryggerlaug.
Det foregår torsdag d. 9/2-2012, kl. 19:00 hos

Mette og Thomas Lindholm Lassen
Kochsgade 43
5000 Odense C

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Husk at kontingent skal være betalt senest 7 dage inden generalforsamlingen for at have stemmeret.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 6, skal sendes til info {snabela} ohbl.dk senest 7 dage for generalforsamlingen.

På valg under punkt 8 er:
Jens Chr. Gam
Preben Østerlid

Vel mødt!